Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


AR-GE Sanayi İşbirliği

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluşların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek amacıyla yürüttüğü AR-GE çalışmaları doğrultusunda, çeşitli kurum/kuruluşlar (Antalya Teknokent, Sanayi AR-GE Merkezleri vb.) ile işbirlikleri oluşturmayı hedeflemektedir. Merkezimiz, bilim, teknoloji ve insan kaynaklarına dair birikim ve tecrübelerini kamu/özel kurum ve kuruluşlarla paylaşarak uygulanabilir sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.


Son Güncelleme : 2 Haziran Perşembe 2016
63