Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen, Üniversitemizin Öğretim Elemanları ve Öğrencileri için hazırlanan “BYS” kullanıma açılmıştır.


Kullanıcı Girişi: 
Sisteme giriş için mevcut e-Akdeniz kullanıcı adı ve şifrenizi kullanabilirsiniz.


Destek Formu:
Sistemle ilgili öneri ve kullanırken yaşadığınız problemleri: http://baumproje.akdeniz.edu.tr/tr.f3.bys-destek-formu   adresinden bildirebilirsiniz.


BYS Modülleri ve Kullanım Kılavuzları:


e – Eğitim Modülü

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen, Üniversitemizin Öğretim Elemanları ve Öğrencileri için hazırlanan “e-EĞİTİM” kullanıma açılmıştır.

e-Eğitim ile amaçlanan; bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlenebildiği, katılımcının ilgili dersleri izleyebildiği ve  dokümanlara ulaşabildiği, iletişim kurarak, duyuruları takip edebildiği bir sistemi sağlamaktır.

Sisteme  http://bys.akdeniz.edu.tr  linkinde yer alan e-Eğitim alanından erişebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

e – Eğitim Kılavuzu


e – Yoklama Modülü

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen, üniversitemiz öğretim elemanları için hazırlanan “e-YOKLAMA” kullanıma açılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Elektronik Yoklama Sistemi, öğrencinin derse devamlılığını kontrol etme amacı ile oluşturulmuş bir çalışmadır.

Seçilen dersin ders programına ilişkin olarak, yoklama işlemleri farklı iki şekilde (Elektronik Yoklama Sistemi – Manuel Yoklama Sistemi) e- Yoklama modülüyle gerçekleştirilebilir.
Sisteme: http://bys.akdeniz.edu.tr  linkinde yer alan e-Yoklama alanından erişebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

 e-Yoklama Kılavuzu


Ders Değerlendirme Modülü

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen, üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri için hazırlanan “ Ders Değerlendirme Modülü” kullanıma açılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Ders Değerlendirme Modülü, eğitim-öğretimin nitelikli ve sürekli bir şekilde gelişimini değerlendirmek ve takip etmek amacı ile oluşturulmuş bir çalışmadır.

Bu projemiz, Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarına ilişkin olarak iki alt kısımdan oluşmaktadır: (1) öğrencilerin anket sorularına vermiş oldukları cevapları ve (2) öğrencilerin kayıtlı oldukları ders-şube için bildirdikleri görüşleri.

Ders Değerlendirme Anket Sistemi ile; hangi noktalarda ve ne ölçüde gereksinimlerin ve beklentilerin karşılandığını ve elde edilen verilerin yönlendirmesi ile neler yapılabileceğinin belirlenmesini amaçlıyoruz. Anket Rapor Sistemiyle de anket verilerinin analiz edilmesine olanak sağlıyoruz.

Sisteme: http://bys.akdeniz.edu.tr  linkinde yer alan Ders Değerlendirme Modülü alanından erişebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

 Ders Değerlendirme Kılavuzu


Dersler Modülü 

Öğretim Elemanlarımızın ders, sınav ve öğrenci işlemlerini kolaylıkla WEB üzerinden yönetebilmelerini sağlamak amacıyla Dersler  Modülü oluşturulmuştur.

Dersler Modülüne  http://bys.akdeniz.edu.tr  linkinde yer alan dersler alanından giriş yapabilirsiniz.

Dersler Modülünü Kullanarak;

::. Seçilen dönem için derslerinizi ve kayıtlı öğrencilerinizi görebilir,

::. Ders programını görebilir,

::. Yoklama listesi alabilir,

::. Sınav oluşturabilir, not girişi yapabilir ve liste alabilirsiniz.

::. Ayrıca başarı değerlendirme yapabilir ve şube istatistiklerinizi görebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

Dersler Modülü Kılavuzu


Öğrenciler Modülü

Öğretim Elemanlarımızın ders, sınav ve öğrenci işlemlerini kolaylıkla WEB üzerinden yönetebilmelerini sağlamak amacıyla Öğrenciler Modülü oluşturulmuştur.

Öğrenciler Modülüne  http://bys.akdeniz.edu.tr  linkinde yer alan öğrenciler alanından giriş yapabilirsiniz.

Öğrenciler Modülünü Kullanarak;

::. Danışmanı olduğunuz tüm öğrencilerinizi görebilir,

::. Seçilen öğrenciye ait kişisel bilgileri ve ders bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

Öğrenciler Modülü Kılavuzu


Son Güncelleme : 15 Mart Çarşamba 2017
64