Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Destek Hizmetleri

Merkezimiz tarafından verilen destek hizmetleri aşağıda yer almaktadır;

  • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
  • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek
  • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)
  • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek
  • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
  • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
  • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

Son Güncelleme : 2 Haziran Perşembe 2016
60