Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Devam Eden Projelerimiz

Spor Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Randevu Sistemi 

(Geliştirme aşamasında)

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Sistemi 

(Geliştirme aşamasında)

Akdeniz Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalışma ve Burs Başvuru/Takip Sistemi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilen Burs, kısmi zamanlı çalışma ve ücretsiz yemek başvurularınızı http://burs.akdeniz.edu.tr/Login adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Sistemi

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, 2-8 Ağustos 2018 tarihleri arasında, merkezimizin desteğiyle, tamamen dijital sistemler kullanılarak hiçbir şaibeye yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Kurulan sistem sayesinde 1029 aday ön kayıt yaptırmadan, başvuru yaptığı gün sınavı tamamlamıştır. Sınav tamamlandıktan sonra puanlar ve yerleştirmeler geliştirilen sistem tarafından hesaplanıp yayınlanmıştır.


Akdeniz Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi

Akdeniz üniversitesi laboratuvarlarında bulunan envanter ve yapılan tesler ile ilgili bilgileri içeren proje, sanayi ile üniversiteyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 


Akdeniz Performans Değerlendirme Sistemi

Akdeniz Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Sisteminde veriler, akademisyenlerimizin gönderdiği Research ID kullanılarak WOS (Web of Science) ‘dan çekilmiştir.


TÖMER Belge Yükleme/Sorgulama Paneli

TÖMER Sertifika Yükleme Programı; Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği sertifika belgelerinin sisteme yüklenmesine olanak tanır. TÖMER Sertifika Yükleme Programı ile sisteme yüklenen belgelere, belge doğrulama işlemini gerçekleştirerek rahatlıkla ulaşabiliriz.

Sisteme Giriş Ekranı: https://bys.akdeniz.edu.tr/

Belge Doğrulama Ekranı: https://bys.akdeniz.edu.tr/tomerbelge/


Akdeniz YÖS Başvuru/Takip Sistemi

AKDENİZ YÖS Başvuru/Takip Sistemi; Akdeniz Üniversitesi YÖS Uluslararası Öğrenci Sınavına başvurunuzu online olarak gerçekleştirebileceğiniz bir sistemdir.
Web Adresine https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi Staj Takip Sistemi

Öğrencilerin staj bilgilerini kontrol etme, değerlendirme ve arşivleme, amacını taşıyarak oluşturulmuş bir çalışmadır.


Akdeniz Üniversitesi Proje Değerlendirme Sistemi

Üniversite içerisindeki projelerin kolaylıkla değerlendirilebilmesini sağlayan değerlendirme sistemdir.

 


 

Üniversitesi Elektronik Sınav Sistemi

Elektronik Sınav Sistemi, üniversitemizde sınavların elektronik ortamda gerçekleştirilip, değerlendirilmesi ve kazanımlarının çıkarılmasını amaçlayan bir çalışmadır.


Akdeniz Üniversitesi Elektronik Yoklama Sistemi

Öğrencilerin derse devamlılığını kontrol etme amacını taşıyarak oluşturulmuş bir çalışmadır.


Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri Başvuru/Takip Sistemi

Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri Başvuru ve Takip Sistemi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda düzenledikleri etkinliklerinin başvuru, takip ve ilgili web sayfasında duyurulmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

http://sks.akdeniz.edu.tr/ogrenci-topluluklari-etkinlikleri adresinden Öğrenci Toplulukları etkinliklerine ulaşabilirsiniz.


Diploma Takip Sistemi

Diploma Takip Sistemi ile öğrencinin kişisel bilgilerine, diploma bilgilerine ve dosya bilgilerine göre işlem yapabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi Ders Değerlendirme Anket Sistemi

Ders Değerlendirme Anket Sistemi ile; hangi noktalarda ve ne ölçüde gereksinimlerin ve beklentilerin karşılandığını ve elde edilen verilerin yönlendirmesi  ile  neler yapılabileceğinin belirlenmesini amaçlıyoruz.

2

 

Akdeniz Üniversitesi Anket Rapor Sistemi

Akdeniz Üniversitesi Anket Rapor Sistemi; anket verilerinin analiz edilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır.

3


 

Akdeniz Üniversitesi Big Blue Button ile Uzaktan Eğitim Sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi Cafe nin  güncellenmesi  ve üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi için big blue button entegrasyonu yapılmaktadır.

8


Son Güncelleme : 2 Haziran Perşembe 2016
63