Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Devam Eden Projelerimiz

 

 

Akdeniz Üniversitesi Ders Değerlendirme Anket Sistemi

Ders Değerlendirme Anket Sistemi ile; hangi noktalarda ve ne ölçüde gereksinimlerin ve beklentilerin karşılandığını ve elde edilen verilerin yönlendirmesi  ile  neler yapılabileceğinin belirlenmesini amaçlıyoruz.

2

 

Akdeniz Üniversitesi Anket Rapor Sistemi

Akdeniz Üniversitesi Anket Rapor Sistemi; anket verilerinin analiz edilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır.

3

Akdeniz Üniversitesi Elektronik Sınav Sistemi

Elektronik Sınav Sistemi, üniversitemizdeki  istenen sınavların elektronik ortamda gerçekleştirilip, değerlendirilmesi ve kazanımlarının çıkarılmasını amaçlayan bir çalışmadır.

7

 

Akdeniz Üniversitesi Elektronik Yoklama Sistemi

Öğrencilerin derse devamlılığını kontrol etme amacını taşıyarak oluşturulmuş bir çalışmadır.

 

Akdeniz Üniversitesi Big Blue Button ile Uzaktan Eğitim Sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi Cafe nin  güncellenmesi  ve üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi için big blue button entegrasyonu yapılmaktadır.

8


Son Güncelleme : 2 Haziran Perşembe 2016
60