Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi


Yazılım Hizmetleri

Yazılım Hizmet Çerçevemiz:

 1. Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
 2. Tespit edilen yazılım ihtiyaçları doğrultusunda yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
 3. Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
 4. Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
 5. Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
 6. Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak
 7. Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
 8. Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek
 9. Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler
 10. hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
 11. Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak
 12. Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
 13. Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak
 14. İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
 15. Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.
 16. Yürüttüğü yazılımları test etmek
 17. Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
 18. Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak

Yazılım Hizmetlerimizden Örnekler:

Akdeniz Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM); Üniversitemizin Öğretim Elemanları için Bilgi Yönetim Sistemini (BYS) kullanıma açmıştır. BYS ile amaçlanan, Öğretim Elemanlarımızın ders ve sınav işlemlerini kolaylıkla Web üzerinden yönetebilmelerini sağlamaktır. Sistemimizin en önemli özelliği, Web tarayıcısı üzerinden İnternet ortamında her yerden kullanılabilmesidir. Web sitemize http://bys.akdeniz.edu.tr/ linkinden erişebilirsiniz.

Geliştirilen yazılımı kullanarak;

 1. Seçilen dönem için derslerinizi ve kayıtlı öğrencilerinizi görebilir,
 2. Ders programını görebilir,
 3. Yoklama listesi alabilir,
 4. Sınav oluşturabilir, not girişi yapabilir ve liste alabilirsiniz.
 5. Başarı değerlendirme yapabilir ve şube istatistiklerinizi görebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS)

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM); Akdeniz Üniversitesine bağlı önlisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuruları ile kayıt-kabul koşullarına ilişkin web sayfasını kullanıma açmıştır. Web sitemize http://akus.akdeniz.edu.tr/ linkinden erişebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (DSpace)

Üniversitemizde Kurumsal Akademik Arşiv oluşturulması için, dünya çapında geliştirici ve kullanıcılardan oluşan ücretsiz açık kaynak kodlu ve kurum bünyesinde üretilen akademik çıktıların uzun süreli depolanması, korunması, dizinlenmesi ve erişime sunulması için Dspace programı seçilmiştir. Web Sitemize http://bim.akdeniz.edu.tr/dspace/ linkinden erişebilirsiniz.

Proje Yönetimi, Hata/ İş Takip Sistemi (TRAC)

Trac web tabanlı kolay kullanımı amaçlayan proje yönetimi ve hata takip sistemidir. Wiki, version kontrol arabirimi ve proje içindeki tüm olay ve değişikleri takip eden araçlara sahiptir. Merkezimizde hazırlanan projelerimizde TRAC 1.0.1 versiyonu kullanılmaktadır. İlgili sitemizin örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Web Tabanlı Uygulamalar :

 1. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS)
 2. Akdeniz Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)
 3. Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Arşivi (DSPACE)

Kullanılan Programlama Dilleri Ve Ortamları :

 1. Net
 2. Clarion
 3. CSharp ( C# )

Kullanılan Tasarım Araçları :

 1. Microsoft Frontpage
 2. Microsoft Expression
 3. Axialis

Veritabanı Yazılımları :

 1. Oracle 9i
 2. Microsoft SQL Server 2005
 3. Microsoft SQL Server 2008
 4. MySQL

Son Güncelleme : 2 Haziran Perşembe 2016
60