Baum Hakkında

KURULUŞ:

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 18.06.1990 tarihinde 20552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Merkez yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

AMAÇ:

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi; Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına bilgisayar desteği vermek, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vererek, yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgisayar ağlarına bağlanarak, Üniversitenin ulusal ve uluslararası Üniversitelerle bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluşların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek, bilgisayar ve bilgi işlem konularında yayınlar yapmak ve yapılan yayınlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

ETKİNLİK ALANI:

Merkez kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen türde etkinliklerde bulunur:

Üniversite birimlerinin eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımını sağlayarak, bu birimlerin etkinliklerini ve verimliliklerini arttırır.
Bilgisayar destekli üniversite eğitimine geçiş hazırlıklarında bulunmak maksadıyla araştırmalar yapar, bu tür araştırmaları teşvik eder ve destekler.
Çağdaş gelişimlerle ilgili bilgi akışını sağlayıcı ulusal ve uluslararası organizasyonlarına katılır. Bu konudaki görevleri yerine getirir.
Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar yapar, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her düzeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunur.
Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgisayar programlarının hazırlanmasına yardımcı olur.
Kamu ve özel kuruluşlara bilgisayar ile ilgili servis ve büro hizmetleri verir.
Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgisayar sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri verir, ön olurluk çalışmaları ve sistem çözümlemeleri yapar.
Bilgisayar kullanımı ve programcılığı ile ilgili kurslar düzenler, kurs düzenlemek isteyen resmi ve özel kuruluşlara danışmanlık yapar, kurs programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
Resmi ve özel kuruluşların talebi halinde bordro, faturalama işlerini yapar, muhasebe ve stok-kontrol kayıtlarını tutar.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmaları yapar ve bu tür araştırmaları destekler.
Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili konularda yayın faaliyetlerini sürdürür, konferanslar verir, uluslararası ve ulusal düzeyde kongreler düzenler. Bu konularda yapılan çalışmaları destekler.
Tıpta ve diğer alanlarda kullanılan uzman sistemler konusunda inceleme ve çalışmalar yapar.

Eklenme tarihi :6.12.2022 10:28:07
Son güncelleme : 6.12.2022 10:28:07